خدمات سیتوژنتیک (مطالعه کروموزوم ها)

اختلالات کروموزومی(سیتوژنتیک):

بررسی اختلالات کروموزومی در ناباروری، سقط مکرر و بیماریهای شایع ژنتیکی:

 • کشت و آنالیز کروموزوم های خون به روشهای G-banding ( بررسی آنیوپلوئیدی ها از جمله کلاین فلتر، سندرم ترنر و انواع ترانسلوکاسیونهاو...)
 • کشت و آنالیز کروموزوم های خون به روشهای Nor-banding
 • کشت و آنالیز کروموزوم های خون با روش بندینگ با قدرت تفکیک بالا
 • کشت و آنالیز کروموزوم ها جهت رد حالت موزائیسم در بیماران

بررسی اختلالات کروموزومی جهت تشخیص سلامتی جنین:

 • آنالیز کروموزومی از پرزهای جفتی(CVS)
 • آنالیز کروموزومی از مایع آمنیوتیک (آمنیوسنتز)
 • آنالیز کروموزومی از خون بند ناف جنین (کوردوسنتز)
 • آنالیز کروموزومی از جنین سقط شده

بررسی ناهنجاری های شایع کروموزومی جنینی به روشهای سیتوژنتیکی مولکولی FISH  QF-PCR,و MLPA:

 • آنالیز مولکولی از نمونه پرزهای جفتی(CVS)
 • آنالیز مولکولی از نمونه مایع آمنیوتیک
 • آنالیز مولکولی از نمونه خون بند ناف جنین
 • آنالیز مولکولی از نمونه جنین سقط شده

بررسی ناهنجاری های شایع کروموزومی جنین به روش مولکولی از خون:

 مادر(Cell Free DNA):

 • Yourgene Biosciences NIPT
 • Harmony Prenatal Test

 

جدول نحوه تهیه نمونه های آزمایشات سیتوژنتیک

 

نمونه ها

مقدار نمونه و نحوه ارسال آن

خون محیطی

5-2 سی سی خون محیطی آغشته به ماده ضد انعقاد خون هپارین لطفا در لوله استریل ارسال شود.

مایع آمنیون

20-10 سی سی مایع آمنیوتیک در 2 لوله یا 2 سرنگ استریل ارسال شود. نمونه های آلوده به خون مادر و آلوده به باکتری در انجام آزمایش تداخل ایجاد می نمایند و در صورتیکه نمونه مایع به خون مادر آلوده باشد عودت داده خواهد شد.

CVS یا پرزهای جفتی

5-2 میلی گرم پرز جفتی در ظرف حاوی نرمال سالین (سرم فیزیولوژی) به آزمایشگاه ارسال شود. در نمونه­های پرزهای جفتی (CVS) امکان آلودگی با سلولهای مادری وجود دارد.

محصولات سقط (جنین)

نمونه جنین سقط شده بهتر است در ظرف استریل حاوی نرمال سالین (سرم فیزیولوژی) یا پارچه­گان ارسال شود. جهت جلوگیری از آلودگی بهتر است نمونه­ها سریع به آزمایشگاه ارسال شود و از یخ زدگی جنین سقط شده جلوگیری شود. احتمال جوابدهی (کشت کروموزومی) نمونه­هایی که سه روز از مرگ جنین در داخل رحم گذشته باشد بسیار کم است. البته در صورت درخواست و تاکید پزشک همکار در موارد ضروری آزمایش به عمل خواهد آمد اما آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم جوابدهی نمونه ها ندارد. گواهی فوت جنین در موارد خاص مورد نیاز می باشد.

مایع آمنیون برای تست

 QF-PCR  و MLPA

15-10 سی سی مایع آمنیوتیک در یک لوله فالکون استریل یا 2 سرنگ استریل مجزا ارسال شود. جهت جلوگیری از بوجود آمدن اختلال در آزمایش نمونه­های شفاف و فاقد خون مادری بهترین نوع نمونه جهت آنالیز می باشند.

آدرس : تبریز - خیابان ارتش - خیابان باغشمال - ساختمان میلاد / طبقه اول (مرکز مشاوره) / طبقه چهارم (آزمایشگاه) / طبقه ششم (واحد تحقیقات و توسعه)   ساعات پذیرش : 8 الی 21

تلفن طبقه اول : 35539273 - 41 - 98+            تلفن طبقه چهارم : 35574760 - 41 - 98+            تلفکس :  35574761 - 41 - 98+              ایمیل : info@mcllab.com

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز مشاوره و آزمایشگاه بالینی ، سلولی و مولکولی میلاد می باشد.

off canvas menu