تشخیص بیماری های تک ژنی

این مرکز تشخیص های جامع آزمایشگاهی را با آنالیز توالی بیش از 700 ژن منفرد متفاوت ارائه می دهد. با افزایش بیماری های قابل تشخیص، رنج خدمات ارائه شده مرکز گسترش داده می شود. اما اگر ژن مورد نظر شما در لیست ما وجود ندارد، لطفا برای مراجعه به مرکز تردید نکنید چون ما خوشحال می شویم که آنالیزهای جدید را برای شما پایه گزاری کنیم.

 

روش ها

 

  • توالی یابی سنگر

توالی یابی سنگر برای بررسی هایی در مقیاس کوچک همچون تست های تک ژنی کاربرد دارد. پس از تکثیر DNAی کدکننده و نواحی مجاور با PCR، توالی یابی بوسیله شرکت ماکروژن انجام می یابد.

 

  • بررسی جهش های نقطه ای

علاوه بر روش جامع توالی یابی سنگر، برای تشخیص جهش ها ما از دو روش معمول (ARMS PCR (Amplification-refractory mutation system و (RFLP (Restriction fragment length polymorphism استفاده می کنیم.

 

  • بررسی حذف ها و تکرارها

بیشتر این ژن ها (350<) می توانند با روش (MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification جهت شناسایی حذف ها و تکرارها مورد آنالیز قرار گیرند.

آدرس : تبریز - خیابان ارتش - خیابان باغشمال - ساختمان میلاد / طبقه اول (مرکز مشاوره) / طبقه چهارم (آزمایشگاه) / طبقه ششم (واحد تحقیقات و توسعه)   ساعات پذیرش : 8 الی 21

تلفن طبقه اول : 35539273 - 41 - 98+            تلفن طبقه چهارم : 35574760 - 41 - 98+            تلفکس :  35574761 - 41 - 98+              ایمیل : info@mcllab.com

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز مشاوره و آزمایشگاه بالینی ، سلولی و مولکولی میلاد می باشد.

off canvas menu